Vedelkütuse seaduse kohaselt peab kütusemüüjail tarbimisse lubatud bensiini, diislikütuse, biokütuse ja maanteetranspordis kasutusse antud elektri koguenergias biokütuse või lõpptarbimisse antud biometaani või elektrienergia koguenergia osakaal igas kalendriaastas olema vähemalt 7,5 protsenti.

Keskkonnaamet tuvastas, et Olerexil oli see osakaal 2022. aasta 20. detsembris vaid 1%. Küll aga saabus 30. detsembril Eestisse Norra lipu all sõitev tanker Xanthia, mille lastiks väitis Olerex maksu- ja tolliametile olevat taastuvtoorainel põhineb biokütus HVO, keskkonnaameti analüüsid näitasid aga kõige tavalisemat fossiilset talvediislit. Oleks see olnud biokütus, oleks Olerex täitnud mullu biokütuse nõude näitajaga 7,51%.