Kui veel 11. mai briifingul pakkus riigisekretär Taimar Peterkop välja, et ainuüksi IT-süsteemide üleviimine läheb maksma ligi 500 000 eurot, siis tänaseks on välja arvutatud, et infosüsteemides tehtavate muudatuste hinnaks kujuneb vähemalt 968 000 eurot.

Mahukamad on IT-taristute tehniline ühendamine, infoturbesüsteemide ühendamine ja x-tee teenuste muutmine (kokku 400 000 eurot) ning kontode õiguste haldamise muutmine ja kontode ristkasutuse tagamine ilma taristuid ühendamata (300 000 euro ulatuses). Muud IKT kulutused on seotud peamiselt arvutitöökoha teenuste üleminekust tulenevate ühekordsete ümberkorraldustega.