Programmi „Talendid Tartusse!“ on oodatud noored, kes on äsja lõpetanud gümnaasiumi ja astunud Tartu Ülikooli, paistnud silma olümpiaadidel või saavutanud riigieksamitel või ülikooli akadeemilises testis suurepärased tulemused. Kai-Melli kuulis programmist Tartu Ülikooli lahtiste uste päeval, kus räägiti võimalusest osaleda tavapäraste õpingute kõrval ettevõtlus-, teadus- või noore õpetaja projektis. Neist esimene hakkas tol hetkel Türi Ühisgümnaasiumis õppivat abiturienti rohkem huvitama.

„Mul oli varasemast jäänud väike kahetsusnoot, et ei saanud enda õpilasfirmat luua – tahtsin ülikoolis kindlasti mõne sellise kogemuse juurde saada,“ selgitab Kai-Melli. Tartu Ülikooli kandideerides enda erialaks majanduse valinud üliõpilase sõnul on ettevõtlus juba pikemat aega tema huviorbiidis olnud. „Valdkond on niivõrd lai – vaja läheb erinevaid oskusi alates avalikust esinemisest kuni andmete analüüsimiseni,“ kirjeldab ta. Samuti pakub ettevõtlus Kai-Melli sõnul võimalust ülikoolis juurde õpitud teadmised kohe praktikasse rakendada, mis omakorda suurendab õpihimu.

Võimalus hüpata ettevõtlusmaailma

Ettevõtlus pakub Kai-Melli sõnul võimalust ülikoolis juurde õpitud teadmised kohe praktikasse rakendada

Sügisel algas projektis osalejate juhendatud õpe, mille käigus tuli luua mõne päriselulise probleemi või tulevikusuundumuse põhjal oma äriidee. Üliõpilastest moodustati tiimid ja seejärel asuti ühiskonnas veel vähetuntud teemade kallale. Kai-Melli tiimil tuli uurida plokiahelatehnoloogial põhineva asendamatu digivara ehk NFT-de kasutamisvõimalusi panganduses. NFT-na võib internetis pakkuda näiteks virtuaalseid fotosid, muusikapalasid, kinnistuid jpm. Põhilise probleemina leidsid tiimikaaslased, et valdkond on paljudele veel väga tundmatu.

Kai-Melli sõnul oli uusi leidlikke lahendusi leida keeruline: „Mitu varasemat katsetust oli läbikukkunud, sest asja vastu on väike usaldus,“ mäletab ta. Seetõttu võttis tiim enda ülesandeks inimeste harimise. Ühiselt pakuti välja lahendus, mille kohaselt tehakse ühe Eesti kunstniku pilt NFT-ks ja paberil originaal hävitatakse ära. „Uurisime võimalusi, kuidas teost tavapäraste pangateenuste raames ära kasutada,“ räägib Kai-Melli. Eesmärk oli rajada panga jaoks vaikselt teed võimalikuks tulevikuks, mil hakatakse uue varaga kauplema.

„Projektis osalevatel noortel on vabad käed läheneda probleemülesandele endale sobiva nurga alt, kuna teema on uus ka pankadele,“ ütleb SEB innovatsioonijuht Kristina Lillo. SEB jaoks on programmis „Talendid Tartusse!“ osalevate noorte kaasamise suurim väärtus nende loovad lahenduskäigud. Pank on seisukohal, et kestlik tulevik on noorte teha, mille tõttu on võetud eesmärgiks nõustada neid ettevõtluses, jagada rahatarkust ja pakkuda praktilisi võimalusi uute oskuste arendamisel.

Tasub vaadata oma erialast kaugemale

Tartu Ülikoolis on head võimalused enda arendamiseks ja üliõpilastele on avatud kõik uksed. Noortel, kel on ülikooli astumine sel kevadel ees, soovitab Kai-Melli muretseda vähem erialavaliku pärast. „See, mida õpid, ei suru sind tänapäeval enam raamidesse,“ leiab ta. Olenemata erialast julgustab Kai-Melli proovima ülikoolis kõiki ette tulevaid võimalusi. Programmi „Talendid Tartusse!“ raames ettevõtluses täiesti uude valdkonda hüppamine avas tema sõnul veel ühe ukse, kuna nüüd näeb ta rohkem karjäärivõimalusi panganduse IT-maailmas.

Tänu ettevõtlusprojektis osalemisele sai Kai-Melli kokku esmakursuslastega, kes ei õpi tema valdkonnas. „Rääkisime lisaks NFT-teemale näiteks ka oma õppekavadest – nüüd on mul päris hea ettekujutus füsioteraapiast, matemaatikast ja infotehnoloogiast,“ muljetab ta. Praeguseks on Kai-Melli ettevõtlusprogrammi läbinud, kuid suhtlus tiimikaaslastega siiani aktiivseks jäänud.

Kai-Melli kutsub noori, kes tahavad ülikooli kõrvalt veel midagi huvitavat teha, programmi kandideerima. Ettevõtlusprojektis osalemine andis talle võimaluse panna end proovile keerulisemate kontseptsioonide uurimisel ja seoste leidmisel. Seda kõike tuli teha inglise keeles, mis on üliõpilase sõnul samuti kasulik. „Projekti lõpuks tundsin end hästi – olin pidanud vastu ja saavutanud midagi uut,“ kirjeldab Kai-Melli. Ühtlasi kiidab üliõpilane SEB korraldusoskust ja mentorlust – mõlemad olid tema hinnangul väga tasemel ja juhendajad olid alati valmis igakülgset nõu andma.

Loe rohkem programmist „Talendid Tartusse!“ ja esita oma kandideerimisavaldus hiljemalt 24. juulil.

Jaga
Kommentaarid