Teadlased uurisid üht esimestest 1500 aastat tagasi kirjutatud Matteuse evangeeliumi käsikirjadest, mida hoitakse Vatikani raamatukogus. See evangeelium on Uue Testamendi esimene raamat ja esimene neljast kanoonilisest evangeeliumist.

Teadlaste leitud tekst on 12. peatüki algne versioon. Autorite sõnul pakub avastus uusi võimalusi Piibli teksti evolutsiooni varasemate etappide mõistmiseks ja näitab mõningaid erinevusi Piibli tänapäevastest tõlgetest.

Uurimiseks kasutasid teadlased ultraviolettfotosid Piibli kõigist lehekülgedest. Nii võisid nad näha varasemat teksti, mis oli kirjutatud palimpsestile (pärgament, millel varasem tekst on kustutatud või üle kirjutatud-toim.). Varem kirjutati sageli uut teksti vana peale, selleks tuli vanad tähed üle maalida. Ultraviolettvalguse abil on aga näha kõik tekstikihid. Antud juhul oli esimene, originaaltekst peidetud kolme teise kihi alla.