„Kaamerate seadistus- ja häälestustööd on tehtud ning liikluskorraldus on viidud vastavusse uute oludega,“ teatas amet.

Ida-Virumaa kiiruskaamerad asuvad Tallinna–Narva maantee 164. kilomeetril ning üks mõõdab kiirust Narva-Tallinna ja teine Tallinna-Narva suunal.

Lääne-Virumaa kiiruskaamera asub Tallinna-Narva maantee 92,8. kilomeetril ning mõõdab kiirust Narva-Tallinna suunal.

Tegemist ühesuunaliste kiiruskaameratega. Selliseid kiiruskaameraid toodab Vitornic.

Tegemist on eelmisest aastast ümber tõstetud kiiruskaameratega.

Eesti riigimaanteedel on 67 mõõtekabiini, millest viies on võimalik kiirust mõõta mõlemas suunas. Mõõtekabiinides on Transpordiametil kasutada 34 mõõtesüsteemi, mida paigutatakse aeg-ajalt ümber.

Eesti valitsus pole siiani otsustanud, kas võtta paljude Euroopa riikide eeskujul kiiruskaamerate asemel kasutusele autode keskmise kiiruse mõõtmine teatud teelõikudel. On vihjatud, et see viis polevat kooskülas liberaalse maailmavaatega.