„Sadama rajamisse ja gaasitaristu ehitamisse Paldiskis on seni investeeritud ca 60 miljonit eurot maksumaksja raha [see summa tuleb siit - toim], kuid LNG vastuvõtu võimekuse saavutamiseni pole veel jõutud,“ tõdeb riigikontrolör.

Riigikontroll on nimelt seisukohal, et Paldiskis asuvat sadamat ega gaasitaristut ei oleks vaatamata vastupidistele väidetele olnud võimalik kasutusele võtta ei 1. detsembril 2022 ega saa seda teha ka nüüd, sest sadam ega gaasitaristu ei vasta siiani nõuetele.