„…palume suurendada RMK 2023. aasta optimaalset kuusikute uuendusraiete pindala 2000 hektarilt 3400 hektarile.