Olen proovinud kogu selle nädala vältel saada rahandusministeeriumist mingeidki numbreid ja plaane riigiaparaadi kärpekavade kohta, kuid paraku pole midagi välja pakkuda suudetud. Ent võtame alustuseks lühidalt veelkord läbi peamised muudatused, mida valitsus kiirkorras ja õigusloome hea tava selgelt rikkudes üritab just neil päevil riigikogu menetlusse anda:

Esiteks kaotab valitsuskoalitsioon alates 2024. aastast füüsilise isiku täiendav maksuvaba tulu lapse ülalpidamise korral ja abikaasa eest ning õigus arvata oma maksustatavast tulust maha eluasemelaenu intressid. Lisaks tõstetakse alates 2025. aastast füüsilise isiku ja äriühingu tulumaksumäära 20%-lt 22%-ni. Lisaks kaotatakse soodusmäär 14% äriühingute regulaarselt jaotatavalt kasumilt ja sellega seoses ka füüsilisele isikule makstud dividendilt kinnipeetav 7%-line tulumaks. Alates 2025. a kehtestatakse ühtne maksuvaba tulu 700 eurot kuus ehk 8400 eurot aastas. Erandiks on vanaduspensioniealised, kelle maksuvaba tulu võrdub keskmise vanaduspensioniga.