Selge on see, et inimesed, kes on @eesti.ee lõpuga nimelisi e-posti aadresse kasutanud ja neid enda kontaktina jaganud, peaksid hiljemalt 1. novembriks oma kontaktandmed teenusepakkujate juures uuendama.

Küll aga tekib küsimus, kas aliaste sulgemine mõjutab riigi poolt saadetavaid teavitusi?

RIA andis vastuseks sellele küsimusele teada, et aliaste puhul pole tegu nn ametlike ehk riiklikult kasutatavate meiliaadressidega, mille kaudu riik suhtleb kodanike ja ettevõtetega. Riik saadab nimelt kodanikele teavitusi - näiteks kutseid ajateenistusse, sõeluuringutele, vaktsineerimistele või ka trahviteateid - läbi ametliku meiliaadressi, mis on kujul isikukood@eesti.ee ja mis genereeritakse ID-kaardi või elamisloakaardi väljastamisel.

Ettevõttele genereeritakse registreerimisel meiliaadress registrikood@eesti.ee, kuhu saavad riigiasutused ametlikke teateid saata.

Seega @eesti.ee meiliaadressid toimivad suunamisaadressina edasi ja nende aktiveerimiseks tuleb riigiportaalis eesti.ee jätkuvalt lisada oma igapäevaselt kasutuses olev meiliaadress (nt Gmail, Hotmail, Hot jne), kuhu e-kirju saada soovitakse.

Eraisiku puhul on riik kodaniku eest suunamise ära teinud, tuginedes rahvastikuregistri andmetele. Oma kontaktandmeid saab kontrollida ja uuendada riigiportaalis postkasti seadete all.

Seega: aliaste sulgemine ei mõjuta ametliku isikukood@eesti.ee ja registrikood@eesti.ee meiliaadressi toimivust!

Mis olid aliase e-posti aadressid?

Aliasteks nimetatakse riigi poolt kuni 2018. aastani eraisikutele ja ettevõtetele erakirjavahetuseks loodud meiliaadresse. Eraisiku puhul on see kujul eesnimi.perekonnanimi@eesti.ee (nt mariann.mustikamets@eesti.ee)* ja ettevõtja puhul kujul ettevõttenimi@eesti.ee (nt maailmaparimtransport@eesti.ee).

Aliast on võimalik kuni novembrini kasutada erakirjavahetuseks, kuid aliasele saadetud kirjad ei salvestu riigiportaalis asuvas riiklikus postkastis, vaid need suunatakse otse edasi riigiportaalis selleks määratud meiliaadressile.

Aliase vaatamiseks tuleb sisse logida riigiportaali eesti.ee, valida vasakmenüüst postkast ja selle alt avada seaded. Aliase leiate seadete lõpust ja suunamisaadressi seadete algusest. Riigiasutuste kirjad ning aliastele edastatavad kirjad on suunatud samale aadressile.

Miks RIA otsustas aliaste e-posti aadressid sulgeda?

20 aasta eest loodud võimalus kasutada riikliku postkasti aliast oma kontaktaadressina on praeguseks oma aja ära elanud ja ei vasta enam kasutajate ootustele ega teenuse kvaliteedinõuetele. Kasutajauuringu kohaselt ei tea 60% aliase omanikest, et neil alias on ja mida see teenus endast kujutab. Pea 70% neist ei pea aliaste olemasolu vajalikuks.

Alias täidab vaid suunamisaadressi rolli ning sellel puudub isikliku e-posti aadressi kõrval oluline väärtus, sest aliase kasutamiseks on alati vajalik ka isiklik e-posti aadress mõne e-posti teenusepakkuja juures.

„Lisaks ei ole praeguseks iganenud lahendusega võimalik mõistlike kulude ja halduskoormusega hoida kontrolli all rämps- ja õngitsuskirjade saatmist ja samal ajal tagada, et vajalikud kirjad ei jääks spämmifiltritesse kinni ja jõuaksid määratud aadressidele kohale,“ teatas RIA.

Kasutajaid oli väga vähe

Ees- ja perekonnanimelisi e-posti aadresse on loodud ca 590 000, kuid aktiivses kasutuses on neist 2%.

„Viisime aasta alguses endanimeliste e-posti aadresside omanike seas läbi küsitluse, mille kohaselt neist 60% üldse ei tea, et neil nimeline e-posti aadress olemas on ja 70% ei pidanud taolise suunamisaadressi olemasolu ka vajalikuks,“ märkis RIA peadirektori asetäitja riigi infosüsteemi alal Joonas Heiter.

Ettevõtte nimega e-posti aadresse on loodud 256 000, kuid aktiivseid kasutajaid on veelgi vähem kui eraisikute puhul.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid