Teemaderingist leiame näiteks Eestisse tuumajaama rajamise, elektriautode laadimisvõrgustiku arengud, pikaajalise energiasalvesti rajamise Paldiskisse ja peagi saabuva luminofoorlampide keeluga seonduva.

ASi Onninen korraldataval tasuta konverentsil toimub kahe päeva peale neli esitlust oma valdkonna ekspertidelt ja paneeldiskussioonid kahel eri teemal. Paneeldiskussioone ja kogu päeva juhib Tallinnas Johannes Tralla ning Tartus Urmas Vaino.

Otseülekanne 3. mail Tallinna Tehnikaülikooli Mektorys toimuvast Energiapäevast:

Tallinna ürituse kava:

10.00 sissejuhatus ja avasõnad

10.15 PANEELDISKUSSIOON: Renoveerimine ja kaasaegsed hooneautomaatika lahendused energiasäästu saavutamisel

Euroopa liit on paika pannud ambitsioonika hoonete renoveerimiskava. Eesti jaoks tähendab see 10 aasta jooksul üle 150 000 korterelamu, eramu ja avaliku hoone renoveerimist. Kas see on meile jõukohane? Kuidas tagame renoveerimisel parima hoone sisekliima kompromiseerimata energiasäästult? Kuidas aitavad sellele kaasa kaasaegsed automaatikalahendused?

Osalevad: Urmas Mardi (Eesti Korteriühistute Liidu juhatuse liige), Veronika Valk-Siska (MKM elamumajanduse valdkonna juht), Kristjan Soomets (Balti Vara juhatuse liige, finants- ja müügijuht), Karlis Mesila (Siemensi müügijuht), Silver Saar (Rand ja Tuulberg – Siemensi süsteemiintegratsiooni insener).

11.15 Esitlus 1: VOOLu case-studies: Olemasoleva võrgu utiliseerimine. Probleemid ja lahendused elektriautode laadimise taristu laiendamisel - Sander Vahtras ja Kristjan Järv, VOOL

VOOL pakub unikaalset elektriautode laadimise terviklahendust, mis sobib nii era- kui äriklientidele. VOOLu tehnoloogia võimaldab olemasolevat võrguühendust kasutada kuni kolm korda tõhusamalt ning säästa paigaldustaristu ja võrguühenduse kuludelt.

12.00 Lõuna

12.50 OnniApp'i kasutamise kampaania peaauhinna loosimine

13.00 PANEELDISKUSSIOON: Elektrisüsteem pinge all – kas tuled kustu?

Kas tarbime elektrit ainult päikeselise või tuulise ilmaga? Mis võiks olla lahendus Eesti energiavõrku painavatele probleemidele? Kuidas sobituvad sinna võrrandisse päikeseenergia suur- ja väiketootjad? Kas võtmeks võivad olla salvestuslahendused?

Osalevad: Mihkel Härm (Elektrilevi juhatuse esimees), Kalev Koppel (Onnineni päikeseenergia lahenduse tootejuht), Tarvo Õng (Fuseboxi tegevjuht), Ivo Palu (Tallinna Tehnikaülikooli Elektroenergeetika ja mehhatroonika instituudi direktor), Rein Vaks (MKMi energeetikaosakonna juhataja).

14.00 Esitlus 2: Pikaajaline salvestus energiasüsteemis - Mario Vee, Energiasalv

Pikaajalised salvestuslahendused Paldiskisse arendatava Energiasalve näitel.

Otseülekanne 4. mail Tartu Ülikooli Raamatukogu Konverentsikeskusest (Struve 1):

Tartu Energiapäeva ajakava:

10.00 sissejuhatus ja avasõnad

10.15 PANEELDISKUSSIOON: Elektrisüsteem pinge all – kas tuled kustu?

Osalevad: Kaarel Jänes (Eesti Elektritööde Ettevõtjate Liidu tegevjuht), Priit Mändmaa (Maailma Energeetikanõukogu Eesti Rahvuskomitee), Kalev Koppel (Onnineni päikeseenergia lahenduse tootejuht), River Tomera (Eleringi taastuvenergia osakonna juhataja).

11.15 Esitlus 1: Luminofoorlampide keeld ja üleminek leedlampidele – Leino Sigijane, Ledvance

2023. aastal lõpetatakse Euroopa liidus luminofoor- ja kompaktlampide tootmine ning keelatakse nende import. Kui nende lampide varud lõppevad, tuleb meil kõigil üle minna leedlampidele. Mida selle ülemineku puhul tähele panna? Kuidas juba varakult valmistuda?

12.00 Lõuna + expo

13.00 PANEELDISKUSSIOON: Renoveerimine ja kaasaegsed hooneautomaatika lahendused energiasäästu saavutamisel

Osalevad: Aleksander Liin (Oumani regionaalmüügijuht), Ditmar Martinson (Pristis, energiatõhususe spetsialist), Dagmar Mattiissen (Eesti Korteriühistute Liidu juhatuse liige) ja Martin Kikas (Tartu Regiooni Energiaagentuur, direktor).

14.00 Esitlus 2: Eesti konkurentsivõime parandamine tuumaenergia abil– Urmas Voit, Fermi Energia

Elektrisüsteem on liikumas üha enam taastuvate energiaallikate poole ja sellest tulenevalt muutub tulevikus tarbimise ja tootmise kokkuviimine keerulisemaks. Probleemi üks võimalik lahendus on see, et meil on elektrisüsteemis stabiilne elektrienergia tootja, kes suudab seda teha kasvuhoonegaaside vabalt. Oma ettekandes teemal „Eesti konkurentsivõime parandamine tuumaenergia abil.“ annab Eesti esimese tuumajaama arendaja Fermi Energia ülevaate, kuidas nende projekt saab olla kasulik nii tarbija rahakotile kui elektrisüsteemile terviklikult.

Paneeldiskussioonide ajal saab esinejatele esitada küsimusi Youtube'i otseülekannete kõrval.