„Kui pikihoone sai peale välismaalt tellitud uue kiltkividest katte, siis kooriruumi katusel otsustati taaskasutada kiriku umbes 160 aasta vanust kiltkivi, mis on oma vanuse kohta uskumatult heas seisukorras,“ teatas muinsuskaitseamet.

Kiltkivi on Eesti oludes ajalooliselt üsna vähelevinud ehitusmaterjal, kuid seda võib üksikutelt ajaloolistelt hoonetelt siiski leida.

Kui keegi on selle kivi kasutamist mõne hoone juures märganud, siis palub muinsuskaitseamet sellest teada anda.

EELK Keila Miikaeli kiriku kooriruumi katuse restaureerimistööd toimuvad Muinsuskaitseameti toetusel - 2023. aastal eraldati toetusena 89 866 eurot. Töid teeb OÜ Rändmeister.