Keskkonnaameti peadirektor Rainer Vakra täpsustas, et Tööstuse tänaval mõõdab mobiilne seirejaam alates tänasest väävelvesiniku ja lenduvate orgaaniliste ühendite hulka välisõhus.

Vakra täpsustas, et seirejaama asukoht on valitud varem lõhnahäiringuid põhjustanud tööstusettevõtete järgi. „Mõõtmiskoht asub Paljassaare tööstuspiirkonnast ligi 500 meetri kaugusel. Oleme selle tööstuspiirkonna lähedusest saanud korduvalt teateid halva lõhna levikust,“ selgitas peadirektor.