Korraga muudetakse lausa nelja õigusakti: relvaseadust, ehitusseadustikku, keskkonnamõjude hindamise seadust ja looduskaitseseadust.

Esiteks luuakse kaitseväele võimalus rajada harjutusväljasid ilma planeerimisseaduses sätestatud menetlust läbi viimata.