Utah' Brigham Youngi ülikooli teadlased on avastanud ebatavalise meetodi vererõhu alandamiseks: soojaravi saunas. Nad tutvustasid seda teadusartiklis ja plaanivad oma meetodit esitleda Ameerika füsioloogide sümpoosionil.

Uuring ise põhineb tegelikult hoopis Soome teadlaste saadud tulemustel. Soomlased leidsid, et inimestel, kes käisid saunas vähemalt 19 minutit, on väiksem tõenäosus haigestuda südamehaigustesse kui neil, kes seda ei teinud.

Ameerika arstiteadlased korraldasid soomlaste hüpoteeside kontrollimiseks eksperimendi, milles osales kümme meest ja naist vanuses 18–30 ning kaheksa meest ja naist vanuses 50–64 aastat. Osalejad pidasid vastu kaks 20-minutilist saunaskäiku.

Teadlaste sõnul ei avastatud osalejate hulgas negatiivseid kõrvalmõjusid. Ja vererõhk langes kõigil. Väga oluline oli ka fakt, et füsioloogiline reaktsioon nooremate ja vanemate inimeste hulgas oli üks ja sama.