Seaduse uuenenud sõnastuseks pakutakse välja, et vanglateenistus võib turvalise tehnilise võimaluse olemasolul võimaldada lühiajalist kokkusaamist ka telesilla vahendusel.

Silmas peetakse eelseadistatud seadet koostoimes programmiga, mis võimaldab telesilla vahendusel isikuga kokkusaamist, kuid ei võimalda tegeleda keelatud tegevustega ega anna juurdepääsu keelatud veebisisule või -funktsioonidele.