Portaali eesti.ee sisse logides avanev töölaud kuvab kasutajalöe esmalt tema fotot, isikukoodi ja aadressi. Edasi tulevad andmed dokumentide kohta ja kui mõni neist peaks aeguma hakkama, siis pakutakse ka uuendamise lehe linki politsei iseteeninduses.

Järgmiseks saab kasutaja kinnituse selle kohta, et ta on ravikindlustatud ja et tevisekasaas on kirjas tema õige pangakonto number. Kohe sinna otsa viited retseptidele ja töövõimetuslehtedele.

Siis kuvatakse laste isikukoode ja märgitakse, et päring „sõidukid“ ei tööta hetkel.

Veel saab infot endale kuuluvate kinnistute ja viimaste notariaalsete tehingute kohta.

Samuti on lisandunud võimalus salvestada enim kasutatavad teenused ja huvipakkuvad infoartiklid kiirviidetena töölauale.

Riigiportaali juht Kaisi Udumäe ütles, et edaspidi on plaanis lisada ka info näiteks sõiduki kindlustuse, pensioni ja hariduse kohta ning uusi sündmusteenuseid.

Lähikuudel näeb ilmavalgust ka eesti.ee uus teavitustesüsteem Notify, mis annab kasutajatele operatiivselt teada, kui mõnes teenuses esineb hooldustööde või tehniliste rikete tõttu katkestusi.

Uut töölauda aitas disainida Trinidad Wiseman OÜ ning arenduspartneriks oli Srini OÜ. Tööd maksid ca 60 000 € eurot ning on rahastatud Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondist ja riigieelarvest.

Riigiportaali eesti.ee keskkonnal on aastas ligi 7 miljonit külastust, kokku on lehel 102 erinevat teenust ning pea 600 infoartiklit, mis suunavad inimesed õige asutuse või teenuse juurde.