Alla 25-aastastele uutele juhtidele võidakse keelata noorte sõitjate vedamine. See tähendab, et muudetaks liiklusseadust ja kehtestataks nn astmeline sõiduõigus.

Liiklusministeeriumi nõuandekomitee Support for Victims of Road Crashes (liiklusõnnetuste ohvrite toetus) on piirangu heaks kiitnud. Otsuse teeb plaani kohaselt maanteeminister Richard Holden 16. mail toimuval kohtumisel.