Lahenduse katsetamine isejuhtiva minibussiga toimub perioodil 17. aprill kuni 12. mai Järvekülas Vana-Tartu maantee ja Vana-Järveküla maantee vahelisel lõigul, Käokella ja Kanarbiku tänava lõikudel esmaspäevast reedeni kell 08.00 - 11.00 ning kell 16.00 -18.00.

Sõitu saab tellida läbi telefoni või arvuti veebiaadressilt pilot.autolab.taltech.ee, kus tuleb märkida sõidu alguspunkt ja sihtkoht.

Pilootprojekti ajaks on piirkonda paigaldatud isejuhtiva sõiduki liikumist tähistavad märgid ning tänavate piirkiirus on ajutiselt viidud 30 km/h. Samuti on ajutiselt muudetud jalakäijate liikumisala Vana-Järveküla tee ja Välja tänava vahelisel lõigul, kus isejuhtiv sõiduk teostab vasakpööret.

Rae abivallavanem Tanel Tammela leidis, et isejuhtiv sõiduk võiks olla viimane etapp liikumaks näiteks bussipeatusest koju või vastupidi. Telefoniga saab sõiduki mugavalt ette tellida ning bussist väljudes ootab ees isejuhtiv sõiduk, mis sõidutab inimese edasi sihtkohta või kodust bussipeatusesse.“

Pilootprojekti eesmärk on läbi viia rakendusteaduslik eksperiment, mille käigus testitakse loodud tarkvaraplatvormi tehnilist toimimist ning kogutakse andmeid linna- ja elukeskkonnas, et hinnata süsteemi skaleeritavust ja sobivust tuleviku rakendustes.

TalTechi robootika professor Raivo Sell ennustab, et juba lähima viie aasta jooksul lisanduvad meie ühistranspordisüsteemi viimase miili isejuhtivad minibussid. Selleks, et uued nõudepõhised transpordivahendid saaksid süsteemi loomulikuks osaks ja oleksid reisijatele lihtsalt kasutatavad, tuleb sarnaselt Eesti X-tee lahendusele kasutusele võtta turvaline baastarkvara ka transpordi korralduses.

„Antud pilootprojekti raames testitakse prototüüptarkvara, mis on loodud selleks, et tagada turvaline ja tõhus transpordikorraldus,“ ütles Sell.

MaaS XT lahendus on FinEst Targa Linna Tippkeskuse ja TalTechi autonoomsete sõidukite uurimisgrupi poolt välja töötatud andmevahetuse platvorm, mis võimaldab turvaliselt siduda erinevaid liikuvusega seotud teenuseid.

Kui seni peavad reisijad palju vaeva nägema erinevate sõiduplaanide, teenusepakkujate ja transpordiviiside vahel valides, siis MaaS XT võimaldab kõigil teenustel omavahel infot jagada ja pakkuda reisijale tervikpilti erinevatest võimalustest. Reisija jaoks muutub kogu protsess märkamatuks ning ühest punktist teise jõudmiseks tuleb sisestada vaid reisi algus- ja lõpp-punkt ning kellaajad. Peamine lisandväärtus tekib aga kohalikele omavalitsustele, mis aitab viia ühistransporditeenuse nõudepõhiseks ja kus saab arvestada kodaniku vajadustega, pakkudes personaliseeritud teenust.