„Enda isikut tõendava dokumendi foto saab soovi korral endiselt alla laadida riigiportaalist www.eesti.ee, kus see on tänu uuele eraisiku töölauale eriti mugav!“ teatas RIA.

Teise peamise muudatusena lõppeb macOS 10.15 ja Ubuntu 18.04 tugi. Kadus ka tugi Windows 8.1, Windows Server 2012 R2 ja Windowsi 32-bitiseid operatsioonisüsteeme.

RIA teatel ei arendata mainitud operatsioonisüsteemidele enam hädavajalikke tarkvarakomponente ning see mõjutab ka ID-tarkvara toimimist nendes süsteemides.

Otsust toetas kasutajate statistika: alla ühe protsendi inimestest kasutas ID-tarkvara nende operatsioonisüsteemidega. Toe kadumine tähendab seda, et RIA ei testi, kas ID-tarkvara töötab mainitud operatsioonisüsteemides tõrgeteta ega arenda nendele süsteemidele uusi versioone. Samuti ei saa probleemide korral kasutajatugi aidata.

Kui operatsioonisüsteemi uuendamine pole kohe võimalik, saab digiallkirjastamiseks kasutada nutiseadmetele loodud äppi nimega RIA DigiDoc. Sellega saab ka digiallkirjade kehtivust kontrollida, dokumente krüpteerida ja dekrüpteerida. Samuti saab äpiga allkirjastatud faile mobiilselt avada, salvestada ja jagada.

ID-tarkvara (versioon 2022.6) peamised uuendused ja muudatused:

• lisandub Ubuntu 22.04 ID-tarkvara tugi

• lõppeb Windows 8.1 ja Windows Server 2012 R2 tugi

• lõppeb Windows 32-bit operatsioonisüsteemi tugi

• eemaldatakse DigiDoc4 kliendist võimalus eesti.ee e-posti suunata ja suunamisi vaadata, sest seda saab teha nüüd vaid eesti.ee portaalis

ID-tarkvara värskeima versiooni saab alla laadida veebilehelt id.ee.