Sean Kirkpatrick, Pentagoni alla kuuluva kõikehõlmavate anomaaliate lahendamise büroo direktor, ütles kolmapäeval senati relvajõudude allkomisjonile, et nn UFO juhtumite arv on kasvanud, võrreldes selle aasta alguses avaldatud salastamata luurearuandega, kus viidati enam kui 350 UFO juhtumile.

„Kõigist juhtumitest, mida on nüüd üle 650, oleme umbes pooled prioritiseerinud,“ ütles Kirkpatrick. „Nüüd peame need läbi vaatama ja mõtlema, kui paljude kohta neist on meil reaalselt andmeid.“

Büroo aitab Pentagonil ja luurekogukonnal tuvastada tekkivaid seni tundmatuid tehnoloogiaid. Kirkpatrick oli ka suuresti abiks Hiina jälgimisõhupalli tuvastamisel, mis veebruaris USA õhuruumi kohal lendas.

Neljapäevane kongress on kõige hiljutisem, misviimase aasta jooksul tuvastamata anomaalsete nähtuste teemal peetud on. Seadusandjad survestavad Pentagoni seletamatute vaatluste juhtumeid lahendama.

Kuigi suur osa avalikkuse tähelepanu on suunatud võimalusele tulnukate olemasolust, kordas Kirkpatrick, et vaatlustes ei ole leitud tõendeid maavälise elu kohta. „Büroo ei ole seni oma uurimistöö käigus leidnud ühtegi usutavat tõendit maavälise tegevuse, maavälise tehnoloogia või teadaolevatele füüsikaseadustele vastanduvate objektide kohta,“ ütles Kirkpatrick.

Senaatorid küsisid Kirkpatrickilt välisriikide (nagu Venemaa ja Hiina) uute tehnoloogiliste väljavaadete kohta. Kirkpatrick väljendas muret, et mõni juhtum näitab tõendeid võimalikest suurtest tehnoloogilistest edusammudest. „Need juhtumid antakse üle luurekogukonnale edasiseks uurimiseks,“ selgitas ta.

„Nad on tehniliste edusammude osas riskialtimad kui meie, nad on valmis asju proovima ja vaatama, kas need toimivad,“ ütles ta. Kirkpatricku sõnul on olemas küll võimalus, et välisriigid kasutavad uut tehnoloogiat nende vastu, kuid tõendid selle kohta puuduvad.