„Kaks peamist valdkonda, kus plaanime teha pilootprojekti, on renditõukerataste kiirus ja nende parkimine. Praeguste plaanide kohaselt alustatakse kiiruste alandamise piloodiga 1. mail 2023,“ ütles Tallinna abilinnapea Vladimir Svet Fortele.

Hetkel ei ole lõplikke kokkuleppeid paigas, kuid ilmselt saavad kiirusi puudutavad pilootprojekti kohad olema kesklinnas, kus on tõukerattaliiklus kõige intensiivsem.

„Planeerime luua alad, kus renditõukeratastele rakendatakse kiiruspiirang 20 km/h ning määratakse elektritõukerataste parkimiskohad. Arusaadavalt jääb kohti, kus on mugav ja ohutu taristu ning säilib piirkiirus 25 km/h, kui ka selliseid kohti, kus on piirkiirused hoopis madalamad - nagu praegu banalinnas,“ ütles abilinnapea.„Anname konkreetsemat infot, kui plaanid paigas.“

Tema sõnul vaadatakse esimestele andmetele otsa kuu möödudes ja siis analüüsitakse pikema perioodi vältel kogutud andmeid.

Parkimise pilootala saab olema väiksem kui kiiruste oma ja seal plaanitakse luua spetsiaalsed parkimisalad 100-meetriste vahedega. Teenusepakkujad jagavad Tallinna linnaga oma parkimise kuumakaarti ja annavad oma hinnangu parkimisala mahu kohta nendes tõmbekohtades. Lisaks hakkab linn otsima ja kaardistama alasid, kuhu saaks parkimiskaste tekitada.

Svet märkis, et jätkuvalt on probleemiks asjaolu, et seadusandja ei ole seda valdkonda piisavalt hästi reguleerinud.

„Loodan, et uus riigikogu ja valitsus võtavad küsimuse tõsiselt ette ning saame tegutseda õiguslikus raamis, mis aitab paremini tagada nii jalakäijate kui ka tõukerataste kasutajate ohutust linnatänavatel,“ ütles ta.