Tegeleb selle valdkonnaga Eestis transpordiamet, kelle käest saime teada ka põhjuse, miks meil ametlikke kiirteid pole: see olevat lihtsalt liiga kallis.

„Meie teed ei vasta kiirtee nõuetele ja neid ei ole kunagi üheski planeeringus või arengukavas kiirteedena kavandatudki. Põhjuseks asjaolu, et ohutute kiirteede rajamine on väga kallis. Piirkiiruste tõstmiseks peaks muutma ka teede parameetreid, mis aga eeldavad senisest suuremaid investeeringuid,“ rääkis ameti esindaja Erki Varma.