Positiivse üllatusena avastasin, et koalitsioonileppesse said sisse mitmed meie pakutud punktid:

Kuna nii mõnigi endine IT-minister esines avaldustega nagu oleks koalitsioonileppe digipakett väheambitsioonikas, siis tahan natuke selgida, millist mõju need punktid võivad inimestele avaldada.