„Pirita linnaosa valitsus on tegeleb leiuga aktiivselt. Hetkel ootame huviga muinsuskaitseameti hinnangut, et saada täpsemat teavet leiu ajaloolise ja kultuurilise väärtuse kohta ning alles siis saame otsustada selle edasise käekäigu ja väljakaevamise viisi üle,“ ütles linnaosa vanem Kaido Saarniit. „Linnaosa valitsus tänab kohalikku elanikku Indrekut, kes leiule sotsiaalmeedias tähelepanu juhtis,“ lisas Saarniit.

Linnavõim palub ranna külastajail hoida leid puutumatuna, kuni selle kohta on tehtud ametlik otsus. Raam on märgistatud piirava lindiga, kuniks muinsuskaitseamet on andnud oma arvamuse.