Eelmise aasta lõpus lükkas majandus- ja kommunikatsiooniministeerium (MKM) käima üleriigilise digipöördeprogrammi[1], mille eesmärkide hulgas on piltlikult väljendudes nii digiriigi vundamendi soojustamine kui ka kandekonstruktsioonide tugevdamine, uutest akendest ja katusest rääkimata.

Lisaks selgelt tehnoloogilisele aspektile (näiteks pilveplatvormid ja koostöö-arhitektuur) on tähelepanu all ka küberturvalisus, efektiivne andmehaldus, avaliku sektori digipädevused ning digiteenuste roll kestlikkuse eesmärkide saavutamisel. Kõik see puudutab otseselt kogu avalikku sektorit ja kõiki riigi digiteenuseid.