„Rahvatervise toetamiseks ja parandamiseks on hädasti tarvis terviseteavet ravimite kasutamise kohta eri riikides, kuid riikideülest analüüsi on seni takistanud andmete ühilduvuse probleemid. Meie teadlased töötavad iga päev nende lahendamise nimel ja see on kindlasti üks põhjustest, miks meid võrgustikku kaasati,“ ütles arvutiteaduse instituudi terviseinformaatika kaasprofessor Raivo Kolde.

Tema sõnul on liitumine DARWIN EU andmevõrgustikuga ühelt poolt suureks tunnustuseks tehtud tööle, teiselt poolt annab see Eestile hea võimaluse teha tervisevaldkonnas rahvusvahelist koostööd. Ühinemise tulemusena lõimitakse Eesti terviseandmed laiemasse võrgustikku ning nende alusel tehtud tõenduspõhised järeldused ravimite kasutuse, ohutuse ja efektiivsuse kohta hakkavad mõjutama patsientide ravi kogu Euroopas.

DARWIN EU® võrgustikku vastuvõtmist soodustas ka Eesti geenivaramu ainulaadne andmekogu, mis koondab üle 200 000 eestimaalase geeni- ja terviseandmed.

„Tänu geenivaramule on võimalik avastada ja valideerida uusi ravimikandidaate, hinnata juba turul olevate ravimite tulemuslikkust ja kulutõhusust ning luua geneetilisi eripärasid arvestavaid ravimijuhendeid,“ ütles Eesti geenivaramu arenduskeskuse juht professor Tõnu Esko.

Samal ajal pole paljud geenidoonorid proovide andmisele vastukaja oma terviseriskide kohta saanud. Geenivaramu enda veebilehel on selle kohta kirjas, et kui kõik läheb plaanipäraselt, peaksid esimesed geeniandmetel põhinevad nõuanded jõudma tervishoiusüsteemi aastaks 2023.

Tartu Ülikooli Eesti geenivaramu on loonud riikliku biopanga, millega on liitunud juba üle 200 000 eestimaalase ehk ligi 20% Eesti täisealisest elanikkonnast. Andmete kogumine on toimunud alates 2002. aastast, kusjuures 150 000 geenidoonorit liitus 2018. ja 2019. aasta jooksul. Tegemist on nii kodumaise kui ka rahvusvahelise teaduse arengu jaoks väga olulise andmebaasiga.

Selle aastal alguses sai Tartu Ülikool 30 miljonit eurot personaalmeditsiini keskuse arendamiseks. Tartu Ülikooli ja Tartu Ülikooli Kliinikumi eestvedamisel luuakse järgmise kuue aasta jooksul Eestisse rahvusvahelisel tipptasemel personaalmeditsiini teadus- ja arenduskeskus. Projekti elluviimist toetab Euroopa Komisjon 15 miljoni euroga ning sama suure investeeringu teeb Eesti riik.

DARWIN EU (Data Analysis and Real World Interrogation Network) projekt algatati 2021. aastal. Euroopa Ravimiamet (EMA) ja Euroopa ravimiametite võrgustik asutasid koordineerimiskeskuse DARWIN EU, et pakkuda õigeaegseid ja usaldusväärseid tõendeid inimtervishoius kasutatavate ravimite, sealhulgas vaktsiinide kasutamise, ohutuse ja tõhususe kohta kogu Euroopa Liidu tervishoiu tegelikest andmebaasidest. DARWIN EU pakub tõendusmaterjali kogu Euroopast haiguste, elanikkonna ning ravimite kasutamise ja tõhususe kohta.