Ka Madalmaad ja Norra on nüüdseks liitunud nende riikide nimekirjaga, kes keelavad Hiina ettevõttele ByteDance kuuluva videojagamisrakenduse TikTok kasutamise valitsuse poolt välja antud seadmetes.

TikTok ise väidab, et on sõltumatu ja ei jaga kasutajate andmeid Hiina valitsusega.

Kuigi Prantsusmaa on üks viimaseid riike, kes on ligipääsu sellele rakendusele piiranud, on neist samal ajal saanud esimene riik, mis keelab lisaks TikTokile kõik teised meelelahutuslikud rakendused, sh:

Sellele lisaks keelatakse mõned muud mängud ja kohtingurakendused.

Keeld, mida jälgib Prantsusmaa küberturvalisuse amet, puudutab umbes 2,5 miljonit riigiteenistujat.

„Vabaajarakendused ei paku piisavat küberturvalisuse ja andmekaitse taset, et neid saaks kasutada administratsiooni digivahenditel,“ ütles avaliku teenistuse minister Stanislas Guerini. „Seetõttu võivad need rakendused kujutada endast ohtu nende haldusasutuste ja nende avalike teenistujate andmekaitsele.“

Kuid see ei ole esimene juhtum, kus USA ja Prantsusmaa vahel on tehnoloogiaalased pinged.

2019. aastal kiitis Prantsusmaa heaks digiteenuste maksu, hoolimata USA vastumeetmete ähvardustest ja väidetest, et see on ebaõiglaselt suunatud Ameerika tehnoloogiahiidudele, nagu Google ja Facebook.

Ning alates 2018. aastast on Prantsusmaa olnud häälekalt vastu USA pilveseadusele, mis annab Ameerika õiguskaitseasutustele õiguse nõuda enamiku suuremate pilveteenuste pakkujate poolt salvestatud andmeid, isegi kui need asuvad väljaspool USAd.

Prantsusmaal on olnud silmapaistev roll Gaia-X projektis - mis loodi selleks, et:

  • lahendada konflikt USA pilveseaduse ja ELi isikuandmete kaitse üldmääruse (GDPR) vahel

  • kehtestada Euroopa pilvestandardid

  • tagada, et klientide andmeid hoitakse ja töödeldakse Euroopas, mis on „kaitstud“ Euroopa-väliste õigusaktide eest.

Valitsused ja riigiasutused keelavad järjest enam TikTok'i töötajate seadmetelt, kuid Prantsusmaa otsus piirata kõiki „meelelahutuslikke rakendusi“ paistab eriliselt silma ning on pälvinud kiidusõnu eraelu puutumatuse kaitsjatelt.

Hirm TikToki suhtes on kasvanud ning lisaks sellele on inimesed hakanud kahtlema ka teiste rakenduste privaatsustavades, sõltumata sellest, kus ettevõtted asuvad. Tundub, et see on hetk, mida eraelu puutumatuse eest võitlejad on oodanud.

Praegu käib suur arutelu, kus suurte rakenduste nagu Facebook, Instagram, Snapchat ja Candy Crush juhtidelt küsitakse, kuidas nad täpselt andmeid koguvad ja kasutavad.

Poliitiline tähelepanu on praegu suunatud TikTokile, sest selle emaettevõte asub Hiinas, kuid Prantsusmaa valitsus ütleb selgelt, et kõik need sotsiaalmeediaettevõtted peavad vastama küsimustele.