Geenitehnoloogiakomisjon (lühendatult GTK) on Keskkonnaministeeriumi valitsemisalas moodustatud komisjon, mille töö eesmärk on anda soovitusi uute geenitehnoloogiliselt muundatud (GM) liikide osas. GTK nõustab valitsusasutusi geenitehnoloogia ja GM organismi või toote keskkonnaohtlikkuse küsimustes. Komisjoni kohustused ja õigused on kehtestatud Geenitehnoloogiakomisjoni põhimääruses.

Komisjonis on 17 liiget. Esindatud on teadlased, valitsusasutused, põllumehed ja tööstus- ning keskkonnaorganisatsioonid.