Justiitsministeeriumi analüüsitalituse nõunik Andri Ahven räägib muu hulgas, et avastama on hakatud ka üsna uute uimastiliikide jälgi.

Kas nüüd, mil uuringuid on kord kvartalis aasta vältel tellitud, on hakanud neist juba ka reaalset kasu sündima? Ehk et kas on saadud infot või teadmisi lisaks üldisele tõdemusele, et kõigis linnades tarbitakse kõiki narkootikume, ainult tase on veidi erinev.