Geenitöötlus võimaldab teadlastel teha täpseid geneetilisi muudatusi taime DNA-s, näiteks lisada geen, et suurendada kasvu või vähendada sõltuvust väetistest. Sama muudatuse saaks teha ka erinevate sortide ristamisel, kuid see võtaks palju rohkem aega.

Uus seadus lubab kasutada geenitöötlust ja muid tulevikus tekkida võivaid meetodeid, tingimusel et lõpptulemus on põllukultuur, mis ei erine sordist, mida saaks looduslikult toota.