Kaimar Karu leiab, et Eestis on kasvamas enesekindlus valeinformatsioonile tuginevate väidete pimesi esitamisel – ning kui keegi on ükskord juba veendunud, et „niikuinii petetakse“, siis kõlavad talle igasugused selgitused propagandana.

Te olete üle 20 aasta olnud tegev IT-sektoris, te olete väliskaubandus- ja IT-minister – kas teil on olnud valdkonna eksperdina võimalik e-hääletamise kohta teada saada piisavalt palju selleks, et see teid rahuldaks?