Esimese ülesande puhul oli tiimide laudadel kaks lähteainet ning mitmed muud ained. Lähteainele 2 lisati esmalt lähteainet 1, seejärel seepi ning siis uuesti lähteainet 1. Raketlastel tuli leida, mis on selle reaktsiooni saadused ning need molekulide mudelitena kohtunike lauale viia. Mõnel tiimil oli raskusi söögisooda keemilise valemi meenutamisega, kuid see oli ülesande lahendamiseks oluline teadmine. Siniste tiimil toimusid kõik ajureaktsioonid õigesti ning nende pakutud lahendus tõi neile esimese ülesande võidu.

Teises ülesandes tuli leida, millise tundmatu toiduainega on tegemist (ilma seda maitsmata!). Selleks oli võistlejatele antud neli etalonlahust ja kemikaalid, millest sai kokku segada indikaatorid. Hulgaliselt ka katseklaase, kaal, pliit ja juhendmaterjalid. Oluline oli leida tundmatu aine suhkru-, C-vitamiini ja valgusisaldus. Eelis oli tiimidel, kus rohkem liikmeid, kuna erinevaid indikaatoreid ja katseid oli vaja teha päris palju. Kuid ülesande õige lahenduseni jõudis kõige kiiremini Annika, kes punasesse tiimi jäänud ainsa liikmena.

Duelli pidid seekord asuma rohelise tiimi liikmed. Kohtunike otsusega pidi sinna suunduma Raimond, seekordse kaptenina astus tema kõrvale enda otsusel Lilian. Võistlejatel tuli kindlaks teha, mis sool on vees lahustatud. Selleks olid abiks selgitav skeem ja erinevad lahused, millega reaktsioone läbi viia. Järjestikuste reaktsioonidega tuli leida, milliseid anioone ja katioone leidub lahuses. Esmalt vastasid mõlemad võistlejad valesti, kuid õige vastuse andis kiiremini Raimond, kes pääses ka teadusteatri vooru. Lilianil tuli võistlusest lahkuda.

Osalejate tegutsemist hindasid saatejuht ja füüsik Aigar Vaigu, arhitekt ja füüsik Kaja Pae ning Gustav Adolfi Gümnaasiumi keemiaõpetaja Katrin Soika.

Teadusvõistlus jätkub laupäeval kell 19.30 Eesti Televisioonis, mil võistlejad teevad teadusteatrit. Hooaja peavõitja pälvib Eesti Teadusagentuurilt 15 000 euro suuruse teadusstipendiumi. Tüdrukute tehnoloogiaring HK Unicorn Squad on pannud välja rahalised auhinnad parimale tüdrukule ja silmapaistvaimale raketlasele, mõlema preemia suurus on 6000 eurot. Võitjat enim mõjutanud õpetaja saab LHV Panga poolt 5000 euro suuruse preemia.

Saatesarja kolm parimat saavad õppima asuda Tartu Ülikooli, Tallinna Tehnikaülikooli, Eesti Maaülikooli või Tallinna Ülikooli vabalt valitud erialale.

Vaata 7. episoodi järele veebilehel www.rakett69.ee.