See, mida EKRE valimisteenistuselt teabenõudega välja küsis, on muljetavaldavalt mahukas infopakett süsteemi logidest.

Kõlab see nii: „Hääletaja tuvastamise logid valijarakenduse tarbeks; hääle loomise logid; koguja teenuse võtmete kontrolli logid; SK ID ajatemplite väljastamise logid; E-urni algseisu kinnitus, millest nähtub, et sellel ei ole ühtegi häält eelnevalt sisestatud ja ühtegi „pseudoisikukoodi“ ehk valijat; e-urni sisendliidese logi ja väljundliidese logi; miksimistegevuse logi; võrguseadmete ühenduste logid, millest nähtuvad ühenduste algaadressid ja lõppaadressid; võrguseadmete administreerimise logid ja liideste konfiguratsioonid, andmepakettide transleemiskonfiguratsioonide info, süsteemi kõrgkäideldavuse ülesehituse kirjeldus.“