„Määruse muutmise eesmärk on piirata HHC laiemat levikut ja kättesaadavust, kuna see kujutab tõsist ohtu rahva tervisele. Ainega ei ole tehtud kliinilisi uuringuid ning selle farmakokineetilised ja farmakodünaamilised omadused ja toksikoloogiline profiil on teadmata. Samuti ei ole enamasti teada seda uut psühhoaktiivset ainet sisaldavate toodete päritolu, täpne koostis ja puhtuse aste. Aine tarvitajal on muu hulgas tõsine oht üle doseerida, kuna nn ohutud manustamisdoosid ei ole teada“ seisab ravimiameti põhjenduses.

HHC lisamisega narkootiliste ja psühhotroopsete ainete I nimekirja piiratakse selle uue psühhoaktiivse aine käitlemist, muu hulgas ainet sisaldavate toodete sisse- ja väljavedu, müüki ja omamist. See tähendab, et inimesed ja ettevõtted, kelle valduses on HHC või seda sisaldavad tooted, peavad need viivitamatult andma üle politsei- ja piirivalveametile.

HHC (heksahüdrokannabinool) on poolsünteetiline kannabinoid, mida saab valmistada THC-st ehk tetrahüdrokannabinoolist, mis on kanepi põhiline toimeaine. Lisaks saab teda valmistada delta-8-THC-st, mis on poolsünteetiline kannabinoid, või sünteetiliselt. HHC-d esineb väikeses koguses looduslikult kanepitaimedes ning seetõttu võib selle liigitada ka fütokannabinoidiks.

HHC farmakoloogia ja toksikoloogia kohta on vähe tõenduspõhist teavet. Aine toimet on uuritud ainult loomadel ning toime näib ravimiameti hinnangul sarnane delta-9-THC-ga, mis kuulub Eestis narkootiliste ja psühhotroopsete ainete I nimekirja.

HHC ilmus Euroopa narkootikumide turule esmakordselt 2022. aasta sügisel ning selle Eestis turustamise vastu tuntakse huvi näiteks e-sigareti vedelike koostises. HHC on erinevate kontrollimehhanismide alusel juba keelatud osades Euroopa Liidu liikmesriikides, sh Soomes ja Leedus ning veel mitmes riigis on aine keelustamise protsess alanud.

Ärileht kirjutas mõne nädala eest, et maksu- ja tolliamet võttis posti teel saabundu HHC-d ühelt inimeselt ära juba siis, kui aine ei olnud Eestis veel keelatud.

Kõik keelatud narkoained on toodud selles sotsiaalministeeriumi määruses.