Plakatitel on sõnumeid kaks: anonüüme ja üldine eestikeelne sõnum „Julgelt inimeste heaks!“ ning otsepöördumisena kõlav venekeelne „Mõ za vas!“ [Me olete teie poolt!]. Seega ei ole tegemist kaugeltki otsetõlkega, mida keeleseadus justkui eeldaks, ning venekeelse sõnumi puhul võib tekkida küsimus, kelle poolt ja kaitseks kelle eest ollakse? Just sellest dilemmast lähtuvalt professor Andres Kuusiku poolt pöördusimegi.

„Turundussõnumite kohandamine erikeelsetele sihtrühmadele on tavapärane. Selle taga on mitu põhjust, millest peamised on kultuurilised erinevused ning keeleline ilu ja selgus. Selle reklaami puhul võidi arvestada kultuurieripärasid – vene rahvus on eestlastega võrreldes kollektivistlikum, mistõttu meie-teie-vorm võib nende puhul paremini töötada. Kindlasti võib ka öelda, et venekeelne loosung kõlab praeguses tõlkes väga hästi,“ kommenteeris professor.