Riiklik osaühing Elektrilevi on teatanud, et investeerib jaotusvõrgu võrguteenuse kvaliteedi tõstmiseks igal aastal püsivalt üle 100 miljoni euro, mille abil uuendatakse iga-aastaselt umbes 2,6% kogu võrgust. Elektrilevi andmetel on koguvajadus elektrivõrkude kliimakindluse ja taastuvenergia tootmise liitumisvõimaluste tugevdamise investeeringute suurusjärk 2,1 miljardit eurot, lisaks vajaksid suuremate asulate vahelised liinid lisaks 1,2 miljardit eurot.

See on taust, mida arvavad aga kandidaadid, seda Forte neilt uuriski. Meie täpne küsimus oli: „Kas on realistlik kõik elektriliinid maa alla viia ja nende asemele mets kasvama panna?“