Detsembris tehtud uuring näitas, et kunagises asfaltbetoonitehases kasutatud põlevkiviõli immitseb ka pärast puhastustöid ikka jõkke, kuna jääkreostus on kiildunud lubjakivi kihtide vahele.

Keskkonnaministeeriumi veeosakonna projektijuhi Raimo Jaaksoo sõnul nägid eksperdid parima lahendusena jõevee ümbersuunamist, kuna reostuse levikut muul moel piirata ei saa.