„Toetusmeetmed on üles ehitatud selliselt, et toetust makstakse juurdepääsuvõrguga liitumise võimaluse loomise eest aadressidele ehk katvuse tekitamiseks. Mida suurem on katvus, seda suurem on kasutajate arv,“ ütles Fortele MKMi sideosakonna nõunik Raigo Iling.

Tema sõnul on senine koheste liitujate osakaal on olnud erinevate piirkondade ja toetuse saajate lõikes 20-30% kandis. Ülejäänud liitumise võimaluse saanud aadressidel on võimalik muidugi liituda ka hiljem.

„Kuna toetuse saajad peavad tasuma ka omaosaluse ja tagama hilisema juurdepääsuvõrgu käigus hoidmise, siis on nende otsustada, kus nad parimat rentaablust näevad. Nüüd oleme kaasanud ka kohalikke omavalitsusi, kes saavad asustusüksuste osas seada prioriteete,“ lisas Iling.

MKm on esimese, 2018. aastal käivitatud toetusmeetme raames andmas 20 miljonit eurot Enefit Connectile, kes on lubanud selle summa eest viia interneti valguskaabli veidi enam kui 40 000 majapidamiseni hajaastusega piirkondades – hetkel on tegelikke liitujaid veidi enam kui 9000. Pärast seda on MKm käivitanud veel kaks internetiteemalist toetusmeedet, neist viimase puhul on tulnud hakata toetusi tagasi küsima, kuna on selgunud, et toetusi jagati aadressitele, kus oli arendushuvi ka Enefitil.

Eesti on püsiühendusega kiire interneti kättesaadavuselt Euroopas viimaste seas.