Teiste seas olid rivist väljas näiteks rahandusministeeriumi veeb www.fin.ee ning majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi koduleht www.mkm.ee. Uurisime täna Riigi Infosüsteemi Amet (RIA), mis oli probleemi põhjuseks.

Vastas RIA küberintsidentide käsitlemise osakonna (CERT-EE) juhataja Tõnu Tammer:

“RIA CERT-EE seire tuvastas, et kell 14.20 alustati ummistusrünnakuid (DDoS) Maksu- ja Tolliameti veebilehtede suunas. Kuigi rünnakud jätkuvad, siis kasutusele võetud meetmete tõttu on nende mõju väike või olematu. Siiski võib ette tulla lühiajalisi häireid veebilehtede töös.

Teenuste sõltuvuste tõttu mõjutasid ummistusrünnakud kella 15:07ni teiste valitsusportaalide tööd, kuigi need portaalid ei olnud rünnaku otseseks sihtmärgiks. Kokku oli mõjutatud veebilehti paarkümmend.

CERT-EE jätkab küberruumis toimuva seiramist ning aitab partnereid nõu ja jõuga.“