Uurisime erakondade esindajatelt muu hulgas näiteks seda, mida arvata Fermi Energia projektist; kui kättesaadav, kindel ja turvaline on tuumakütuse tarne; kui edukalt suudame me matta radioaktiivseid jäätmeid, kas väikese riigi rahalised võimalused oma tuumajaamade rajamiseks on realistlikud; on meil sobivaid asukohti, kus on saadaval piisaval hulgal jahutusvett; kui usutavad on üldse Eesti tuumajaamaplaanid?

Ja siin need kommentaarid on: