Ungari teadlased Eötvös Lorand'i ülikoolist viisid läbi uuringu, et selgitada välja, miks lapsed ja täiskasvanud tajuvad aega erinevalt. Eksperimendis osales 138 erinevas vanuses inimest. Ajakirjas Scientific Reports kirjeldatud katse kohaselt näidati katsealustele kahte ühe minuti pikkust videot. Ühes videos päästab politseinik loomi ja arreteerib kurjategija ning teises seilab kuus inimest monotoonselt paadiga lainetel. Seejärel küsiti katsealustelt, milline video on pikem.

Eksperimendi tulemuste kohaselt toimub üleminek laste ajatajult täiskasvanute omale umbes seitsme aasta vanuselt. Teadlaste hinnangul tundub lapse jaoks video, milles on rohkem sündmusi, kestvat kauem. Suureks saades tutvub inimene absoluutse ehk matemaatilise aja mõistega ning siis leiab aset murrang.

Teadlased jõudsid järeldusele, et kui lapsed saavad tuttavaks selle kontseptsiooniga, mis voolab omas tempos ja on mõõdetav, muutub nende ajus ajataju.