Kumulatiivne haigestumus 100 000 elaniku kohta on pandeemia algusest 58 526, viimase 14 päeva haigestumus 100 000 elaniku kohta on aga 189,2.

Pandeemia algusest on terviseameti operatiivsete andmete alusel seisuga 23.01.2023 surmaga lõppenud 2 904 haigusjuhtu ehk 0,5% COVID-19 kinnitatud juhtudest, neist 81,2% moodustavad inimesed vanuses 70+ aastat - keskmine vanus on 78,9 aastat. Surnutest on mehed 1 435 (49,4 protsenti ja 1469 naised (50,6%).

Seisuga 23.01.2023 viibib haiglaravil 136 koroonasse nakatunud patsienti, neist intensiivravil on kolm ja juhitaval hingamisel üks. Haiglaravil olevate patsientide keskmine vanus 73 aastat.

Alates 2020. aasta veebruarist on ventileerimist vajanud kokku 874 patsienti, see on 3,6% kõigist haiglaravil viibivatest COVID-19 patsientidest.

Sekveneerimise andmetel on omikron-tüve osakaal täna 100%. Omikroni alamvariant BA.5 koos oma järglastega moodustab siiani üle 90%. Sekveneerimise käigus on tuvastatud kolm omikron-tüve uut rekombinanti XBB1.5.