Nii andis müügiloa hoidja Sandoz Pharmaceuticals teada Salymbra 12,5 mg õhukese polümeerikattega tablettide, mille toimeaine on tianeptiin, tarneraskusest. Nee peaksid kestma eeldavalt vähemalt käesoleva aasta aprillini.

Nõudluse ootamatu suurenemise tõttu on apteekidest otsa saanud ka müügiloa hoidjate Ideal Trade Links UAB, First Pharma OÜ ja Les Laboratoires Servier sama toimeainega alternatiivi Coaxil 12,5 mg kaetud tablettide varu.