Põhjus selle, et Telia hakkab alates 2023. aasta veebruarist maakondade kaupa sulgema oma 3G võrku.

Toimuma saab see sellises järjekorras: