Ülemaailmne pandeemia on sundinud inimesi üle maailma kodust töötama, vähendades nende kontakti pere ja lähedastega 24 tundi ööpäevas ja 7 päeva nädalas. USA ja Hiina teadlaste hiljutise uuringu kohaselt tekitab koduvajaduste ja karjääriprobleemide omavahel segamine paaridele suuri probleeme. Sellest kirjutab Science Alert.

Uuringu tulemused põhinevad küsitlusel, milles osales 223 paari Hiinast ja Lõuna-Koreast, sealhulgas lastega ja lasteta paare. Osalejatelt küsiti, mitu töövälist ülesannet nad kodus töötades täitsid ja kuidas see nende perekondlikke kohustusi mõjutas.

Statistika näitas, et nii mehed kui naised tundsid, et on üksi töötades rohkem kodutöid teinud. Kui paarid elasid ja töötasid koos kodus, tegid mehed tavaliselt vähem majapidamistöid. Naiste jaoks ei leevendanud abikaasa kodusolek tööajal sugugi kodutööde koormust.

Mõlemas küsitletud riigis teatasid naised, et nad tunnevad suuremat süütunnet kodutööde tegemata jätmise pärast ja veedavad rohkem aega oma perega, kui neil palutakse rohkem kontoritööd teha.

Uuringu autorid soovitavad partneritel majapidamistöid jagada, samas kui ettevõtted peaksid olema teadlikud raskustest, mis tekivad töö- ja pereelu piiride hägusemaks muutumisel. „COVID-19 on igaveseks muutnud meie tööviisi. Kaugtöö on muutunud palju tavalisemaks. Inimesed on kodus töötamise eelistega harjunud ja paljud ei taha täiskohaga kontorisse naasta,“ märgivad uurimuse autorid.