Toetusmeetme aruande kohaselt oli Elering aasta lõpu seisuga biometaani toetusi välja makstud 25,274 miljonit eurot ning välja jäi maksmata 11,835 miljonit. Selgub, et väljamaksed olid tegelikult peatunud juba alates möödunud aasta maist.

Miks? Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi selgituse kohaselt on asi selles, et biometaani tootmise toetuse suurus on seotud suure konkurendi ehk maagaasi hinnaga. Toetuse suuruseks on täpsemalt: 100 eurot miinus maagaasi jooksva kuu keskmine turuhind ühe megavatt-tunni kohta.