Kaitseväe teate kohaselt on tema ülesandeks „valvata ja kaitsta Eesti merepiiri“, politsei- ja piirivalveameti ülesandeks „jääb endiselt piirkontroll“. Seega on piirivalve ja piirikontroll nüüd selgelt lahku löödud kahe eri asutuse vahel.

Kaitsevägi hakkab vastutama ka nähtuse eest nimega „mereolukorrateadlikkus“. Selle all peetakse nähtavasti täiendavalt silmas reostuse tõrjet ja päästetöid nende nelja laeva abil.

Politsei- ja Piirivalveamet jätkab merereostuse avastamist merealal ja piiriveekogudel üksnes lennuvahenditega, kuid vajadusel saavad nad oma endisi laevu mereväelt appi paluda.

Samuti võtab merevägi üle ja asub opereerima ka kõiki mereseire radareid.

„Nelja laeva arvamine mereväe koosseisu tagab Eestile parema merejulgeoleku võime nii rahuajal kui kriisis. See suurendab Eesti merealal olukorrateadlikkust ja reageerimisvõimet ning tagab paremad eeldused ka liitlaste reageerimiseks regioonis toimuvale konfliktile,“ ütles kaitseminister Hanno Pevkur.