Transpordiameti teehoiukava juhi Tarmo Mõttuse sõnul on 2023. aastal kavas ehitada ja remontida kokku ligi 1400 kilomeetrit teelõike. Sealhulgas valmis ehitada 15 kilomeetrit uusi teid, rekonstrueerida 41 kilomeetrit olemasolevaid teid ja remontida 24 silda, kirjutab portaal Geenius.

Suuremad ehitusobjektid 2023. aastal on:

  • Tallinn–Tartu maantee Neanurme–Pikknurme lõigu 2+1 tee ehitus

  • Tallinn–Tartu maantee Tartus asuva Riia eritasandilise ristmiku ehituse lõpetamine

  • Tallinn–Pärnu-Ikla maanteel Sauga–Pärnu lõigu 2+2 tee ehitus

  • Tallinn–Pärnu-Ikla maantee Pärnu–Uulu lõigu 2+2 tee ehituse jätkamine

  • Tallinna ringtee Kanama–Valingu lõigu 2+2 tee ehituse lõpetamine

  • Rail Baltica raudteetrassi ja riigiteede ristete ning kaasnevate liiklussõlmede ehitus

  • Pärnu–Tori maantee Sindi-Lodja silla rekonstrueerimine

Kui palju riik mullu teedesse investeeris, loe juba portaalist Geenius.