Koja juht Roomet Sõrmus rääkis rohekokkuleppest tulenevatest nõuetest põllumajanduses ja nentis, et peame tegutsema etteantud raamides ning arvestama aina suurenevate nõudmistega. „Kui vaadata suuremat pilti, siis näeme, et loodushoid on kasvava tähtsusega ja säästlik toidutootmine on kindlasti hästi oluline teemavaldkond. Eesti on võtnud juba varem palju rangema hoiaku ja olnud põllumajandustootjate vastu palju nõudlikum kui nii mõnedki Euroopa Liidu liikmesriigid. Kuid meil tuleb olla väga tähelepanelik selles punktis, et me ei nõrgestaks oma toidutootjate konkurentsivõimet võrreldes teiste EL-i liikmesriikide tootjatega,“ lausus Sõrmus. „Samas on kriisid pannud meid mõistma toidujulgeoleku olulisust. Ühelt poolt tahetakse EL-is isegi vähendada põllumajandustegevust, et täita kliimaeesmärke, aga ei aduta, kui habras on toidu tagamise protsess.“

Koja keskkonnatoimkonna esinaine Mae Alviste rõhutas, et tasakaalustatud põllumajanduse üha suurenev populaarsus ja täppisviljeluse kasutamine tagab selle, et taim saab mullast kätte vajalikud mineraalid ja toitainete kogused. Alviste sõnul on tähtis jälgida, et põldude mullastik ei vaesuks, vastasel juhul ei saa me täisväärtuslikku saaki ja meie söögilaud jääb toitainevaeseks.

Kuula „Põllult taldrikule“ viiendast saatest, milliseks võib tegelikult kujuneda keskkonnanõuete täitmise hind ja miks on oluline seista Eestis toodetud toidu eest.

Sündmus toimub MAK 2014-2020 „Teadmussiirde pikaajaline programm põllumajanduse, toidu ja maamajanduse tegevusvaldkonnas“ raames. Rahastamisallikas: Euroopa Maaelu Põllumajandusfond (EAFRD).

Jaga
Kommentaarid