PocketNow vahendab, et Euroopa Parlament ja liikmesriikide esindajad jõudsid eelkokkuleppele, et Euroopa Liidus müüdavatel telefonidel peavad kasutajad saama tulevikus taas akut lihtsasti ka ise vahetada - selle asemel, et seade lahti võtmiseks teenindusse viia või üldse ära visata.

Plaani taga on keskkonnakaalutlused ehk soov vähendada elektrooniliste jäätmete hulka. Kokkuleppe osaks on ka meetmed, mis seavad tootjatele kohustuse kasutatud akud tasuta kokku koguda, samuti detailsed nõuded, millises mahus peab tagastatud akudest kogutud koobaltit, pliid, liitiumi ja niklit uutes toodetes taaskasutama.

Esialgne otsus puudutab kõiki akude tüüpe, mis Euroopa Liidus müügil, sealhulgas akupankasid, mootorite käivitamiseks kasutatavaid SLI tüüpi akusid ning elektrisõidukites kasutatavaid akusid. Lisaks peavad akud otsuse järgi kandma uusi tähistusi ja QR-koode, kus info nende mahutavuse, keemilise koostise, eluea ja kogumise kohta.

Jõustumiseks peab seadus ametlikult Euroopa Parlamendi ja liikmesriikide heakskiidu saama. Tootjatele jäetakse reeglitega kohanemiseks kolm ja pool aastat.

Euroopa Liidu eelmine sarnane otsus puudutas piirkonnas müüdavate telefonide laadimispistikuid - 2024. aasta lõppedes peavad need kõik kasutama USB-C standardit, mis oli ninanips oma toodetes Lightning-kaablit kasutavale Apple'ile.